SM2-602FH/602SH+SM2-705E+Rack, DC-236S, SCD36-C2-T3

คุณสมบัติ

• ความจุถาดรวม : 13 กระทะ / 11 กระทะ
• SM2-602F/602S เตาอบไฟฟ้า 4 ถาด 400×600 มม. (ประตูสแตนเลส/ประตูกระจก)
• 1x SM2-705E เตาอบหมุนเวียนไฟฟ้า 5 ถาด
• 1 ชั้น
• DC-236S เครื่องป้องกันสารหน่วงไฟ 2 ประตู 36 ถาด
• SCD36-C2-T3 ตู้แช่แข็งด้านบน และตู้แช่ด้านล่าง 36 ถาด

Categories: ,