SM2-705E+SM2-903C, DC-236S, SD36-C2-T3

คุณสมบัติ

  • ความจุถาดรวม : 8 กระทะ
  • SM2-903C เตาอบไฟฟ้า 3 ถาด มีฐานด้านล่าง 400×600 มม.
  • SM2-705E เตาอบลมร้อน 5 ถาด
  • DC-236S เครื่องป้องกันสารหน่วงไฟ 2 ประตู 36 ถาด
  • SD36-C2-T3 ตู้แช่แข็งบน และตู้แช่ล่าง 36 ถาด
Categories: ,