Make up lines

ความจุ : 1800 ชิ้น/ชม. ;

ช่วงน้ำหนักแป้ง : 100-300 กรัม

อุปกรณ์ :

  • SMD-1P/80 (ตัวแบ่งต่อเนื่อง)
  • SMQ-30 (เครื่องกลมทรงกรวย)
  • SMP-70 (เครื่องพิสูจน์อักษรระดับกลาง)
  • SM-380B (เครื่องปั้น)
  • โต๊ะ
Categories: ,

Description

Model  SMD-1P/80 SMQ-30 SMP-70 SM2-380
ช่วงน้ำหนักแป้ง (กรัม) 50-300 30-1200 100-300 50-900
ความจุ (ชิ้น/ชม.) 1200-1800 4500 2400 2500
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) 1.5 0.9 0.75 0.375
ขนาด (มม.) ความกว้าง 1650 1530 1600 1050
ความลึก 850 1100 2140 690
ความสูง 1700 1350 2550 1670