Pizza Conveyor Oven

คุณสมบัติ

• แผงดิจิตอลแสดงอุณหภูมิที่ตั้ง อุณหภูมิปัจจุบัน และเวลาในการอบ
• ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน และภายในเป็นสแตนเลส
• วางซ้อนกันได้สูงสามยูนิต
• อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 300°C
• พัดลมคู่ให้การแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีมาก ปิดเครื่องจนกระทั่งเตาอบเย็นลงถึง 70°C
• อุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดได้รับการติดตั้งไว้ที่ประตู
• สายพานโซ่ ทำความสะอาดง่าย

Description

Model  SFP-C20EA SFP-C36GA SFP-C36ES SFP-C40EA
ความจุ 106 ชิ้น/ชม. (6") 47 ชิ้น/ชม. (9") 196 ชิ้น/ชม. (6") 87 ชิ้น/ชม. (9") 196 ชิ้น/ชม. (6")  87 ชิ้น/ชม. (9") 352 ชิ้น/ชม. (6")  156 ชิ้น/ชม. (9")
27 ชิ้น/ชม. (12") 20 ชิ้น/ชม. (14") 42 ชิ้น/ชม. (12") 36 ชิ้น/ชม. (14") 42 ชิ้น/ชม. (12") 36 ชิ้น/ชม. (14") 88ชิ้น/ชม. (12") 65 ชิ้น/ชม. (14")
เวลาอบ 3-12 นาที (ปรับได้) 3-15 นาที (ปรับได้) 3-15 นาที (ปรับได้) 3-15 นาที (ปรับได้)
อุณหภูมิสูงสุด (°C) 300 300 300 300
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) 8.3 12338 กิโลแคลอรี/ชม (น้ำมัน) 16.8 28
ขนาดอบ ความกว้าง 20" (510 มม.) 36" (915 มม.) 36" (915 มม.) 40" (1028 มม.)
ความลึก 18" (455 มม.) 20-7/8" (530 มม.) 20-7/8" (530 มม.) 31" (795 มม.)
ความสูง 3-1 /4" (80 มม.) 3-1/4" (80 มม.) 3-1/4" (80 มม.) 3-1/4" (80 มม.)
ขนาด ความกว้าง 62-13/62" (1585 มม.) 77-3/4" (1975 มม.) 77-3/4" (1975 มม.) 82" (2085 มม.)
ความลึก 35-5/8" (905 มม.) 48-15/64" (1340 มม.) 49-7/32" (1250 มม.) 61" (1550 มม.)
ความสูง 18" (460 มม.) 47-41/64" (1210 มม.) 44-11/16" (1135 มม.) 52-9/64" (1330 มม.)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 95 200 200 350